Unitatea percepe coplata numai pentru serviciile medicale acordate in spitalizarea continua, la un tarif de 10 lei/serviciu medical stabilit la nivel de spital, in baza normelor legale mai jos mentionate: