Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice

Pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice

Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca