–      Link de acces legislație: E-monitor – https://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html

Ministerul Sănătății – https://www.ms.ro 

Direcția de Sănătate Publică Călărași – https://www.aspcl.ro 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate – https://cnas.ro   

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călărași – http://www.casan.ro/cascl/ 

Colegiul Medicilor din România – https://www.cmr.ro 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – https://www.oamr.ro 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti – http://www.snspms.ro